Redegørelse om inspektion i Ria Financial Services, Denmark ApS (hvidvaskområdet)

08-03-2019

Finanstilsynet var i november 2018 på inspektion i Ria Financial Services, Denmark ApS.

 

Inspektionen var en undersøgelse af hvidvaskområdet som led i det løbende tilsyn med virksomheden. Inspektionen omfattede bl.a. virksomhedens overholdelse af reglerne om kundekendskab, overvågning, undersøgelse, underretning og notering.

Risikovurdering og sammenfatning

Virksomheden har tilladelse til valutaveksling. Herudover er virksomheden pengeoverførselsagent for Euronet Payment Services Limited.

 

Virksomhedens forretningsmodel, for den del af virksomheden som knytter sig til valutaveksling, består hovedsagligt af valutaveksling for personer, der skal bruge fremmed valuta til brug for udenlandsrejser og for personer, som opholder sig som turister i København. Virksomheden betjener på nuværende tidspunkt kun privatkunder, og der er typisk tale om veksling af beløb mindre end 40.000 kr. (eller svarende hertil) og som en enkeltstående transaktion.

 

Finanstilsynet vurderer, at virksomhedens iboende risiko for at blive misbrugt til hvidvask eller finansiering af terrorisme er høj vurderet i forhold til gennemsnittet af finansielle virksomheder i Danmark. I vurderingen er der særligt lagt vægt på, at valutavekslingsvirksomhed generelt anses for at have en høj iboende risiko for at blive udnyttet til hvidvask eller terrorfinansiering.

 

Finanstilsynet fandt ikke anledning til at give nogle reaktioner på hvidvaskområdet.

 

Senest opdateret 08-03-2019