Finanstilsynets og Erhvervsstyrelsens redegørelse for regnskabskontrol 2018

29-03-2019

Finanstilsynet og Erhvervsstyrelsen foretager regnskabskontrol af de børsnoterede virksomheders års- og delårsrapporter.

 

I 2018 udtog Finanstilsynet og Erhvervsstyrelsen 20 årsrapporter for 2017 og 3 delårsrapporter for 2018 til regnskabskontrol. Derudover gennemførte de to styrelser en række undersøgelser baseret på fælleseuropæiske temaer, der omfattede oplysninger om påvirkning af implementering af nye regnskabsstandarder, virksomhedssammenslutninger og pengestrømsopgørelsen. Finanstilsynet og Erhvervsstyrelsen tog endvidere stilling til nogle principielle problemstillinger.

 

Læs "Redegørelse for Finanstilsynets og Erhvervsstyrelsens regnskabskontrol 2018".

 

Senest opdateret 29-03-2019