Påtale for at overskride fristen for indberetning og for ikke korrekt at have indberettet transaktioner foretaget af en ledende medarbejder

11-03-2019

Finanstilsynets afgørelse af 21. februar 2019 er truffet i henhold til artikel 19, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 om markedsmisbrug (markedsmisbrugsforordningen).

Finanstilsynet har den 21. februar 2019 påtalt, at en ledende medarbejder ikke har overholdt pligten til at give rettidig meddelelse til Finanstilsynet om tre transaktioner i andet halvår af 2018, samt ikke har foretaget korrekt indberetning til Finanstilsynet om en transaktion i første halvår af 2019.

Indberetningen, af transaktionen i første halvår af 2019, til Finanstilsynets OASM skete uden at anvende standardskemaet for indberetning af ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner.

Senest opdateret 11-03-2019