Påbud om at indberette nærtstående til en ledende medarbejders transaktioner samt påtale om for sen indberetning

11-03-2019

Finanstilsynets afgørelse af 1. marts 2019 er truffet i henhold til artikel 19, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 om markedsmisbrug (markedsmisbrugsforordningen).

Finanstilsynet har den 1. marts 2019 givet en nærtstående til en ledende medarbejder et påbud om at offentliggøre og indberette tre transaktioner.

Finanstilsynet har den 1. marts 2019 påtalt, at den nærtstående ikke har overholdt pligten til at give rettidig meddelelse til Finanstilsynet om en transaktion i første halvår af 2018.

Senest opdateret 11-03-2019