Redegørelse om risikooplysning til DLR Kredit A/S

22-03-2019

Finanstilsynet har som led i det løbende tilsyn med DLR Kredit A/S konstateret, at instituttet overskrider tilsynsdiamantens pejlemærke for udlånsvækst for segmentet erhverv med boligformål.

 

Sammenfatning

Udlåneter i perioden fra ultimo 3. kvartal 2017 til ultimo 3. kvartal 2018 forøget med 15,8 procent. Tilsynsdiamantens pejlemærke for årlig udlånsvækst for segmentet erhverv med boligformål er på maksimalt 15 procent.

Finanstilsynet vurderer, at overskridelsen udgør en forhøjet risiko og har på den baggrund givet DLR Kredit A/S en risikooplysning om de forøgede risici, som DLR Kredit A/S herved har påtaget sig. DLR Kredit A/S bør begrænse væksten i segmentet. DLR Kredit A/S har oplyst over for Finanstilsynet, at instituttet forventer, at overskridelsen ultimo 3. kvartal 2018 er midlertidig, men vil kunne fortsætte i efterfølgende kvartaler. Finanstilsynet vil nøje følge udviklingen.

 

Senest opdateret 22-03-2019