Påbud for overtrædelse af bekendtgørelse om god skik for boligkredit § 11, stk. 2

28-05-2019

Finanstilsynet har den 21. maj 2019 givet Handelsbanken Kredit, filial af Stadshypotek AB, Sverige et påbud for overtrædelse af bekendtgørelse om god skik for boligkredit § 11, stk. 2.

Finanstilsynet påbyder Handelsbanken Kredit, filial af Stadshypotek AB, Sverige (herefter Handelsbanken Kredit eller instituttet) at bringe instituttets vilkår for varsling af ændring af rente for instituttets realkreditlignende lån i overensstemmelse med bekendtgørelse om god skik for boligkredit § 11, stk. 2.

Finanstilsynet påbyder desuden Handelsbanken Kredit at ændre forretningsbetingelser og låneaftale, således at det fremgår, at spændet mod referencerenten kun kan udvides med et varsel i overensstemmelse med § 11, stk. 2, i bekendtgørelse om god skik for boligkredit.

Frist for efterlevelse af påbuddene er den 21. august 2019. Dokumentation for efterlevelse skal sendes til Finanstilsynet.

Læs hele afgørelsen her.

Senest opdateret 28-05-2019