Påbud for overtrædelse af lov om finansiel virksomhed § 48 a, stk. 1, jf. § 53 b, stk. 1 og 5

28-05-2019

Finanstilsynet har den 21. maj 2019 givet Danske Bank A/S et påbud for overtrædelse af lov om finansiel virksomhed § 48 a, stk. 1, jf. § 53 b, stk. 1 og 5.

Finanstilsynet påbyder Danske Bank A/S (herefter Danske Bank eller banken) at bringe bankens vilkår for varsling af ændring af rentetillæg og gebyrer på bankens realkreditlignende lån i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed § 48 a, stk. 1, jf. § 53 b, stk. 1 og 5.

Finanstilsynet påbyder desuden Danske Bank at ændre forretningsgange og eventuelt andet materiale, således at de afspejler de ændrede vilkår.

Frist for efterlevelse af påbuddene er den 21. august 2019. Dokumentation for efterlevelse skal sendes til Finanstilsynet.

Læs hele afgørelsen her.

Senest opdateret 28-05-2019