Redegørelse om fejl i Pensionskassen for teknikum- og diplomingeniørers årsrapport for 2017

02-05-2019

Finanstilsynet har foretaget en delvis regnskabskontrol af Pensionskassen for teknikum- og diplomingeniørers (ISPs) årsrapport for 2017. Der var en fejl i årsrapporten. ISP har rettet fejlen ved at udarbejde supplerende/korrigerende information til årsrapporten for 2017. Derfor påtaler Finanstilsynet, at der var fejl i årsrapporten for 2017.

Sammenfatning

ISP henvendte sig i 2018 til Finanstilsynet for at gøre opmærksom på, at pensionskassen havde hensat 32,3 mio. kr. for lidt til sine forsikringsforpligtelser pr. 31. december 2017. Det for lidt hensatte beløb kunne næsten udelukkende henføres til pensionsordninger med gennemsnitsrente under ISPs Garantiordning. 

Som følge af fejlen var forsikringsforpligtelserne 0,2 pct. for lave. Årets resultat og egenkapital var henholdsvis 34,5 pct. og 3,7 pct. for høje. Finanstilsynet vurderer på denne baggrund, at den manglende hensættelse til forsikringsforpligtelserne på 32,3 mio. kr. udgjorde et væsentligt beløb og dermed udgjorde en fejl i årsregnskabet for 2017.

ISP offentliggjorde den 25. januar 2019 supplerende/korrigerende information til årsrapporten for 2017, som rettede fejlen.

Senest opdateret 02-05-2019