Påtale for at overskride fristen for indberetning af en ledende medarbejders transaktion

29-05-2019

Finanstilsynets afgørelse af 20. maj 2019 er truffet i henhold til artikel 19, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 om markedsmisbrug (markedsmisbrugsforordningen).

Finanstilsynet har den 20. maj 2019 påtalt, at en ledende medarbejder ikke har overholdt pligten til at give rettidig meddelelse til Finanstilsynet om en transaktion i første halvår af 2019.

Senest opdateret 29-05-2019