Afgørelse vedrørende anmodning om genoptagelse - den regnskabsmæssige behandling af den bundne fondsreserve i Danmarks Skibskredit A/S

29-05-2019

Finanstilsynet vurderer fortsat, at den bundne fondsreserve i Danmarks Skibskredit A/S udgør en minoritetsinteresse i koncernregnskabet for Danmarks Skibskredit Holding A/S.

Finanstilsynet vurderer, at Danmarks Skibskredit A/S og Danmarks Skibskredit Holding A/S’ (Danmarks Skibskredit-koncernen) anmodning af 21. december 2018 om genoptagelse af Finanstilsynets afgørelse af 1. november 2016, hvor Finanstilsynet bl.a. lagde til grund, at den bundne fondsreserve i Danmarks Skibskredit A/S udgjorde en minoritetsinteresse i koncernregnskabet for Danmarks Skibskredit Holding A/S, ikke kan imødekommes, idet der ikke er fremkommet nye oplysninger, som kan begrunde en ændret vurdering af den regnskabsmæssige behandling af den bundne fondsreserve i Danmarks Skibskredit A/S. Finanstilsynet vurderer fortsat, at den bundne fondsreserve i Danmarks Skibskredit A/S udgør en minoritetsinteresse i koncernregnskabet for Danmarks Skibskredit Holding A/S.

Læs afgørelsen her.

Senest opdateret 29-05-2019