Redegørelse om inspektion af kapitalgrundlag i Realkredit Danmark A/S

20-06-2019

Finanstilsynet har foretaget en inspektion af opgørelsen af kapitalgrundlag for Realkredit Danmark A/S. Der er taget udgangspunkt i kapitalopgørelsen pr. 30. juni 2018.

 

Formålet med inspektionen var at undersøge, i hvilket omfang instituttets ka-pitalopgørelse var i overensstemmelse med gældende regler.

Inspektionen har ikke givet anledning til tilsynsreaktioner.

 

Senest opdateret 20-06-2019