Påtale til TDC A/S for overtrædelse af markedsmisbrugsforordningen

24-06-2019

Finanstilsynet har undersøgt tidligere børsnoteret selskab TDC A/S’ håndtering af intern viden og førelse af insiderlister omkring et muligt overtagelsestilbud.

Finanstilsynet har den 4. juni 2019 påtalt tidligere børsnoteret selskab TDC A/S for ikke at have klassificeret perioderne imellem henvendelser fra en tilbudsgiver om overtagelse af samtlige aktier i TDC A/S som intern viden, jf. artikel 7, stk. 1, litra a, i markedsmisbrugsforordningen og for ikke i tilstrækkelig grad at have opfyldt pligten til at føre insiderlister, jf. artikel 18, stk. 1.  

Påtalen kan læses her.

Senest opdateret 24-06-2019