Redegørelse om påtale til Østervrå Andelskasse for brud på det individuelle solvensbehov

21-06-2019

Finanstilsynet har givet Østervrå Andelskasse en påtale for manglende overholdelse af andelskassens individuelle solvensbehov.

Sammenfatning

Finanstilsynet modtog den 30. april 2019 en redegørelse fra andelskassen vedrørende de solvensmæssige konsekvenser af en manglende registrering af to risikogarantier relateret til Totalkreditbelåning. Den solvensmæssige konsekvens ville efter Finanstilsynets beregning være 230.000 kr.

På baggrund af andelskassens opgjorte solvensbehov for ultimo 2018, indsendt den 12. februar 2019, kunne Finanstilsynet konstatere, at overdækningen til solvensbehovet ultimo 2018 var 223.000 kr. Justeret for den solvensmæssige effekt af de omtalte risikogarantier ville andelskassens solvens ultimo 2018 således være 7.000 kr. under solvensbehovet.

Et pengeinstitut, der ikke opfylder solvensbehovet, skal iværksætte de nødvendige foranstaltninger for at overholde dette igen. Andelskassen har pr. ultimo marts 2019 fået tilført yderligere andelskapital og bryder derfor ikke længere med det individuelle solvensbehov.

Finanstilsynet har på den baggrund påtalt, at andelskassen pr. ultimo 2018 brød det individuelle solvensbehov.

Senest opdateret 21-06-2019