Redegørelse om inspektion i Nokas Værdihåndtering A/S (hvidvaskområdet)

25-06-2019

Finanstilsynet var i marts 2019 på inspektion i Nokas Værdihåndtering A/S. Inspektionen var en undersøgelse af hvidvaskområdet som led i det løbende tilsyn med virksomheden. Inspektionen omfattede bl.a. virksomhedens overholdelse af reglerne om kundekendskab, overvågning, undersøgelse, underretning og notering.

 

Sammenfatning og risikovurdering

Virksomheden har tilladelse til valutaveksling.

Virksomhedens formål er at udøve transport- og sikkerhedsvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed, herunder valutavekslingsvirksomhed. Virksomheden har alene erhvervskunder, primært pengeinstitutter og detailvirksomheder, som har brug for veksling af byttepenge og rejsevaluta. 

Finanstilsynet vurderer, at virksomhedens iboende risiko for at blive misbrugt til hvidvask eller finansiering af terrorisme er høj vurderet i forhold til gennem-snittet af finansielle virksomheder i Danmark. I vurderingen har Finanstilsynet særligt lagt vægt på, at valutavekslingsvirksomhed generelt anses for at have en høj iboende risiko for at blive udnyttet til hvidvask eller terrorfinansiering.

Virksomheden får påbud om at sikre, at den identificerer virksomhedskunder og indhenter identitetsoplysninger på reelle ejere, samt at der sker kontrol af oplysningerne.

Endvidere får virksomheden en påtale for ikke at have noteret og opbevaret resultatet af undersøgelser af usædvanlige eller mistænkelige transaktioner før december 2018. 

 

Senest opdateret 25-06-2019