Redegørelse om inspektion i Exchange Kolding v/ Mashal Imami (hvidvaskområdet)

04-06-2019

Finanstilsynet var i februar 2019 på inspektion i Exchange Kolding v/ Mashal Imami.

 

Inspektionen var en undersøgelse af hvidvaskområdet som led i det løbende tilsyn med virksomheden. Inspektionen omfattede bl.a. virksomhedens overholdelse af reglerne om kundekendskab, overvågning, undersøgelse, underretning og notering.

Risikovurdering og sammenfatning

Virksomheden har tilladelse til valutaveksling. Herudover er virksomheden pengeoverførselsagent for Western Union.

Virksomhedens forretningsmodel, for den del af virksomheden som knytter sig til valutaveksling, består hovedsagligt af valutaveksling for private personer, der skal bruge fremmed valuta til brug for udenlandsrejser og for personer, som opholder sig som turister i Kolding.

Finanstilsynet vurderer, at virksomhedens iboende risiko for at blive misbrugt til hvidvask eller finansiering af terrorisme er høj vurderet i forhold til gennemsnittet af finansielle virksomheder i Danmark. I vurderingen har Finanstilsynet særligt lagt vægt på, at valutavekslingsvirksomhed generelt anses for at have en høj iboende risiko for at blive udnyttet til hvidvask eller terrorfinansiering.

Finanstilsynet fandt ikke anledning til at give nogle reaktioner på hvidvaskområdet.

 

Senest opdateret 04-06-2019