Tilladelse til tilbagekøb af ikke-foranstillet seniorgæld før kontraktligt forfald

12-07-2019

Bestemmelserne i CRR II-forordningen om indførelse af nye krav til kapitalgrundlag og nedskrivningsrelevante passiver (i Danmark ikke-foranstillede passiver) har fundet anvendelse siden den 27. juni 2019. Det indebærer, at institutterne skal have afviklingsmyndighedens forudgående godkendelse til tilbagekøb af egne ikke-foranstillede seniorgældsinstrumenter før kontraktligt forfald, herunder til market maker formål.

Denne orientering er kun relevant for kreditinstitutter, der har udstedt eller påtænker at udstede ikke-foranstillet seniorgæld til opfyldelse af

krav til nedskrivningsegnede passiver.

 

Se Finanstilsynets orientering om Finanstilsynets tilladelser til indfrielse af ikke-foranstillet seniorgæld, herunder en midlertidig ordning for market making her

 

Senest opdateret 12-07-2019