Redegørelse om påbud til LR Realkredit A/S vedr. halvårsrrapporten for 2018

18-07-2019

Finanstilsynet har foretaget en regnskabskontrol af LR Realkredit A/S' (LR Realkredit) halvårsrapport for 2018.

 

Sammenfatning

LR Realkredit har modtaget et påbud om i fremtidige halvårsrapporter at offentliggøre nøgletallene for tilsynsdiamanten eller oplyse, hvor på virksomhedens hjemmesiden oplysningerne kan findes.

Halvårsrapporten for 1. halvår 2018 indeholdt ikke en præsentation af nøgletallene, der indgår i tilsynsdiamanten, og der var heller ikke henvist til, hvor oplysningerne kan findes på virksomhedens hjemmeside. Dette var ikke i overensstemmelse med reglerne om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl.

LR Realkredit har efterfølgende offentliggjort de manglende oplysninger om nøgletallene for tilsynsdiamanten på hjemmesiden og har offentliggjort en årsrapport for 2018, der indeholder nøgletal for tilsynsdiamanten for hele året. 

 

Senest opdateret 18-07-2019