Redegørelse om inspektion af J. P. Morgan Bank, Copenhagen Branch som depotselskab

25-07-2019

Finanstilsynet gennemførte den 6. februar 2019 en inspektion af depotselskabsfunktionen i J. P. Morgan Bank, Copenhagen Branch, filial af J. P. Morgan Luxembourg S.A. (”J.P. Morgan, København”).

Finanstilsynet havde på inspektionen fokus på J.P. Morgan, Københavns depotselskabsaftaler, delegation samt selskabets processer og forretningsgange, der skal sikre, at selskabet overholder reglerne om depotselskabets pligter i henhold til lovgivningen.

Sammenfatning og vurdering

J.P. Morgan, København har ca. 20 ansatte, hvoraf 5 beskæftiger sig med ”Depositary and Fiduciary Services”. Filialen leverer kun depotselskabsydelser til danske investeringsinstitutter.

Depotselskabsaftalerne, som J.P. Morgan indgår med investeringsinstitutterne er for uklare i deres bestemmelser om ansvarsfraskrivelser. Finanstilsynet giver derfor påbud om at ændre depotselskabsaftalernes bestemmelser herom, så det klart fremgår i hvilke situationer J.P. Morgan, København er ansvarlig, og hvilke situationer J.P. Morgan, København ikke er ansvarlig.

Finanstilsynet fandt også, at J.P. Morgan, København ikke foretager tilstrækkelig kontrol af emissions- og indløsningspriser, idet priserne ikke tjekkes enten hver dag eller ved tegning eller indløsning. Finanstilsynet giver derfor påbud om at kontrollere emissions- og indløsningspriser dagligt eller ved hver emission eller indløsning

Endeligt konstaterede Finanstilsynet, at J.P. Morgan, København kun foretager kontroller af investeringsinstitutternes indre værdier hver 6. måned. Det er ikke tilstrækkeligt. Finanstilsynet påbyder derfor J.P. Morgan, København at kontrollere de indre værdier dagligt eller med den samme hyppighed som det enkelte investeringsinstitut værdiansætter sine andele.

Senest opdateret 25-07-2019