Påtale om for sen offentliggørelse af storaktionærmeddelelse

07-01-2019

Finanstilsynets afgørelse af 19. december 2018 er truffet i henhold til § 30 og § 25 i Lov om Kapitalmarkeder.

Finanstilsynet har den 19. december 2018 påtalt, at et udstederselskab ikke har overholdt pligten til at offentliggøre meddelelse om storaktionærers ændrede besiddelsesforhold. Denne forpligtigelse følger af § 30 i KML. Ligeledes har Finanstilsynet påtalt, at udstederselskabet ikke har overholdt pligten til, samtidig med offentliggørelsen, at indsende oplysningerne til Finanstilsynet. Denne forpligtigelse følger af § 25 i KML.

 

En udsteder af aktier skal efter modtagelsen af en storaktionærmeddelelse i henhold til § 38-40 i KML offentliggøre indholdet heraf. Offentliggørelsen skal ske efter modtagelsen af meddelelsen, dog senest tre hverdage herefter, jf. § 30 i KML. Samtidig med offentliggørelsen af meddelelsens indhold, skal udstederselskabet indsende oplysningerne til Finanstilsynet, jf. § 25 i KML.

Senest opdateret 07-01-2019