Påtale om for sen indberetning af en ledende medarbejders transaktion

10-01-2019

Finanstilsynets afgørelse af 11. april 2019 er truffet i henhold til artikel 19, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 om markedsmisbrug (markedsmisbrugsforordningen).

Finanstilsynet har den 11. april 2019 påtalt, at en ledende medarbejder ikke har overholdt pligten til at give rettidig meddelelse til Finanstilsynet om en transaktion i andet halvår af 2018.

Senest opdateret 25-04-2019