Redegørelse om inspektion i Lægernes Bank 2018

10-01-2019

Finanstilsynet var i oktober-november 2018 på inspektion i Lægernes Bank.

 

Inspektionen var en ordinær inspektion som led i det løbende tilsyn med banken.

Sammenfatning og risikovurdering

Bankens forretningsmodel baserer sig på traditionel ind- og udlånsvirksomhed til privat- og erhvervskunder samt porteføljepleje. Forretningsmodellen er hovedsageligt afgrænset i forhold til kundekredsen ved primært at henvende sig til medlemmer af Lægernes Pension, disse personers hustande samt alle lægestuderende.

Forretningsmodellen bør indeholde endnu klarere og tydeligere afgrænsninger i forhold til virksomhedens størrelse, struktur, forretningsmæssige og geografiske områder samt i forhold til, hvilke finansielle tjenesteydelser og produkter banken ønsker at tilbyde. Banken fik på den baggrund et påbud om, at bestyrelsen skal træffe beslutning om at afgrænse bankens forretningsmodel.

Bankens kreditpolitik indeholder mange generelle termer og uklarheder. Formålet med bankens kreditpolitik er at afgrænse bankens ønskede kreditrisici. Uklarheder i kreditpolitikken kan bl.a. føre til uens kreditstyring, da kreditpolitikken risikerer at blive individuelt fortolket af de bevilgende medarbejdere. Derved er der risiko for, at bestyrelsens overordnede principper ikke overholdes i praksis, hvilket medfører forhøjet risiko. Banken fik påbud om at tilpasse kreditpolitikken, så den klart og entydigt identificerer og afgrænser de risici, som bestyrelsen ønsker, at banken påtager sig.

Finanstilsynet konstaterede, at bankens boligprismodel til overvågning af pantsatte ejendomme ikke opfyldte de fastsatte regler, hvorfor banken fik påbud om at sikre, at reglerne efterleves.

Banken registrerer en del af deres erhvervskunder som privatkunder, men behandler dem som erhvervskunder. Banken fik påbud om at klassificere og indberette alle erhvervskunder korrekt.

 

Senest opdateret 10-01-2019