Redegørelse om inspektion i Sydbank A/S (nedskrivninger på svage erhvervskunder)

19-02-2019

Finanstilsynet gennemførte i november 2018 en inspektion af Sydbanks håndtering af nedskrivningsreglerne.

 

Formålet var at vurdere, om bankens nedskrivningsmetode levede op til regnskabsreglerne, så nedskrivningerne var tilstrækkelige. For de udlån, hvor banken beregnede nedskrivningen manuelt, tog Finanstilsynet stilling til, om beregningerne indeholdt relevante scenarier, og om vægtningen af disse virkede retvisende.

Sammenfatning og risikovurdering

Finanstilsynets vurdering af bankens nedskrivningsmetode byggede på en gennemgang af en tilfældig stikprøve af 36 udlån på minimum 3 mio. kr. til svage erhvervskunder, der primært var defineret ved at være placeret i den svage del af stadie 2 (betydelig stigning i kreditrisikoen og en sandsynlighed for tab på over 5 pct.) eller i stadie 3 (kreditforringet). Derudover gennemgik Finanstilsynet udvalgte forretningsgange.

 

Finanstilsynet fandt, at bankens metode for placering af kunder i regnskabsreglernes stadier var mangelfuld, og 28 pct. af de gennemgåede udlån var placeret forkert.

 

På otte af de gennemgåede udlån, som var placeret i det forkerte stadie, var vægtningen af scenarier ikke retvisende, hvilket resulterede i, at banken ikke havde nedskrevet tilstrækkeligt på den enkelte sag. Da banken samtidig havde nedskrevet betydeligt på andre sager, fandt Finanstilsynet indikation for, at banken samlet set havde nedskrevet tilstrækkeligt.

 

Banken skal redegøre for, hvordan dens metode efterfølgende er ændret, og hvordan dette sikrer korrekt placering i stadierne og tilstrækkelige nedskrivninger.

 

Senest opdateret 19-02-2019