Påtale om for sen indberetning af en nærtstående til en ledende medarbejders transaktioner

21-02-2019

Finanstilsynets afgørelse af 13. februar 2019 er truffet i henhold til artikel 19, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 om markedsmisbrug (markedsmisbrugsforordningen).

Finanstilsynet har den 13. februar 2019 påtalt, at en nærtstående til en ledende medarbejder ikke har overholdt pligten til at give rettidig meddelelse til Finanstilsynet om en række transaktioner transaktion i andet halvår af 2018. Den nærtstående til den ledende medarbejders manglende indberetning skyldes, at man ikke har været opmærksom på at transaktionerne var indberetningspligtige. Finanstilsynet vurderer, at en sådan fejl ikke er en undskyldelig omstændighed.

Senest opdateret 21-02-2019