Redegørelse om inspektion i Capitolia ApS (hvidvaskområdet)

13-02-2019

Finanstilsynet var i maj 2018 på inspektion af hvidvaskområdet i Capitolia ApS. Inspektionen omfattede bl.a. virksomhedens risikovurdering, politikker, procedurer og interne kontroller samt kundekendskabsprocedurer, herunder overvågning af privatkunder.

 

Risikovurdering og sammenfatning 

Virksomheden tilbyder mindre forbrugslån til private kunder gennem hjemmesiderne kronelån.dk og simbo.dk. Virksomheden tilbyder ikke andre produkter og er kun til stede i Danmark. 

Finanstilsynet vurderer, at virksomhedens iboende risiko for at blive misbrugt til hvidvask eller finansiering af terrorisme er normal vurderet i forhold til gennemsnittet af finansielle virksomheder i Danmark. I vurderingen er der særligt lagt vægt på, at virksomheden tilbyder et simpelt finansiel produkt, og at produktet alene tilbydes til privatkunder bosat i Danmark. Omvendt består virksomhedens kundeportefølje udelukkende af distancekunder.

 

På baggrund af inspektionen er der givet et antal tilsynsmæssige reaktioner.

 

Finanstilsynet konstaterede, at virksomhedens risikovurdering ikke i tilstrækkelig grad identificerer og vurderer den iboende risiko for, at den kan blive misbrugt til hvidvask eller finansiering af terrorisme. Særligt mangler virksomheden at forholde sig til risikoen for, at den kan blive misbrugt til finansiering af terrorisme. Virksomheden får derfor påbud om at revidere sin risikovurdering.

 

Virksomheden får et påbud om at udarbejde en hvidvaskpolitik, da virksomheden ikke har udarbejdet en sådan og dermed ikke har sat rammerne for virksomhedens risici eller de overordnede strategiske mål til forebyggelse af hvidvask og finansiering af terrorisme for virksomhedens identificerede risici.

 

Virksomheden får et påbud om at revidere sine procedurer, så disse tager udgangspunkt i virksomheden og afspejler de faktiske arbejdsgange.

 

Endelig får virksomheden et påbud om at sikre, at virksomhedens hvidvaskansvarlige godkender etablering og videreførelse af forretningsforbindelser med politisk eksponerede personer, deres nærtstående og nære samarbejdspartnere.

 

Senest opdateret 13-02-2019