Redegørelse om markedsovervågningsfunktionen i Sydbank A/S

11-12-2019

Finanstilsynet har gennemført en inspektion af Sydbank A/S i relation til bankens markedsovervågningsfunktion. Inspektionen var et led i en tværgående inspektion, hvor samme tema blev undersøgt hos udvalgte værdipapirhandlere. Undersøgelsen fandt sted i perioden fra november 2018 til november 2019.

 

Baggrund

En værdipapirhandler er en virksomhed, der som led i sit erhverv planlægger eller gennemfører ordrer og transaktioner med finansielle instrumenter. Formålet med temainspektionen var at undersøge, om udvalgte danske værdipapirhandlere opfyldte kravene til markedsovervågning af handelsaktiviteter i henhold til den gældende lovgivning.

Værdipapirhandlere er forpligtet til at indføre og opretholde effektive ordninger, systemer og procedurer, med henblik på at afsløre og indberette muligt markedsmisbrug. Dette følger af artikel 16, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 om markedsmisbrug (MAR) samt artikel 2-5 af Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 2016/957 (den delegerede forordning).

Sammenfatning

Finanstilsynet har undersøgt bankens:
• Ordninger og systemer (markedsovervågning og systemunderstøttelse)
• Procedurer (forretningsgange)
• Træning og uddannelse af medarbejdere
• Interne rapportering og kontrol (compliance og intern revision)
• Sagsbehandling og underretninger til Finanstilsynet.

Finanstilsynet har fundet forhold i bankens ordninger og systemer, som ikke lever op til kravene i markedsmisbrugsforordningen, og som derfor fører til tilsynsreaktioner.

Finanstilsynet har givet Sydbank A/S påbud om at indføre ordninger og systemer, som sikrer, at markedsovervågningen dækker alle ordrer og transaktioner, som Sydbank A/S foretager med finansielle instrumenter.

Sydbank A/S fik også påbud om at indføre ordninger og systemer, som sikrer, at markedsovervågningen dækker alle ordrer, uanset hvordan banken modtager, videresender og afgiver ordrer. Det indebærer, at Sydbank A/S systematisk ud fra en proportionalitets- og risikobaseret tilgang skal overvåge ordrer, den modtager, videresender og afgiver telefonisk, pr. e-mail, via chatforum eller lignende.

 

Senest opdateret 11-12-2019