Redegørelse om undersøgelse af Folkesparekassens risikovurdering på hvidvaskområdet

19-12-2019

Finanstilsynet foretog i sidste kvartal af 2019 en undersøgelse af Folkesparekassens risikovurdering på hvidvaskområdet. Undersøgelsen var et led i en tværgående undersøgelse af det pågældende område i en række små pengeinstitutter.

 

Risikovurdering og sammenfatning

Folkesparekassen er et lokalt forankret pengeinstitut, hvis primære markedsområde er Silkeborg, Odense og Aarhus. Sparekassen har en traditionel forretningsmodel med gængse ind- og udlånsprodukter, herunder ikke-komplicerede finansielle produkter inden for bank-, realkredit-, investerings-, pensions- og forsikringsområdet. 

Finanstilsynet vurderer, at sparekassens iboende risiko for at blive brugt til hvidvask eller finansiering af terrorisme er normal til høj vurderet i forhold til gennemsnittet af finansielle virksomheder i Danmark. I vurderingen er der særligt lagt vægt på, at sparekassen udbyder en række finansielle produk-ter til både privatkunder og erhvervskunder. Sparekassen begrænser dog sin virksomhed til traditionelle finansielle produkter og tager primært udgangspunkt i sit lokalområde med kunder, som primært er bosat i Danmark. 

Undersøgelsen har resulteret i, at Finanstilsynet over for sparekassen har bemærket, at sparekassen skal være opmærksom på, at risikofaktorerne for henholdsvis hvidvask og finansiering af terrorisme ofte ikke har samme karakter. Herudover har Finanstilsynet bemærket, at sparekassen skal være opmærksom på, at Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet og Europa-Kommissionen har udarbejdet nye risikovurderinger i henholdsvis 2018 og 2019.

 

Senest opdateret 19-12-2019