Redegørelse om undersøgelse af Fanø Sparekasses risikovurdering på hvidvaskområdet

19-12-2019

Finanstilsynet foretog i sidste kvartal af 2019 en undersøgelse af Fanø Sparekasses risikovurdering på hvidvaskområdet. Undersøgelsen var et led i en tværgående undersøgelse af det pågældende område i en række små pengeinstitutter.

 

Risikovurdering og sammenfatning

Fanø Sparekasse er et lokalt forankret pengeinstitut, hvis primære markedsområde er Fanø og Esbjerg Kommune. Sparekassen har en traditionel forretningsmodel med gængse ind- og udlånsprodukter, herunder ikke-komplicerede finansielle produkter inden for bank-, realkredit-, investerings-, pensions- og forsikringsområdet. 

Finanstilsynet vurderer, at sparekassens iboende risiko for at blive brugt til hvidvask eller finansiering af terrorisme er normal til høj vurderet i forhold til gennemsnittet af finansielle virksomheder i Danmark. I vurderingen er der særligt lagt vægt på, at sparekassen udbyder en række finansielle produkter til både privatkunder og erhvervskunder. Sparekassen begrænser dog sin virksomhed til traditionelle finansielle produkter og tager primært udgangspunkt i sit lokalområde med kunder, som primært er bosat i Danmark.

 

Undersøgelsen har givet anledning til tilsynsmæssige reaktioner.

 

Sparekassen får påbud om at revidere sin risikovurdering, således, at den identificerer og vurderer risikoen for, at sparekassen bliver brugt til hvidvask og finansiering af terrorisme. Herunder skal sparekassen sikre, at risikovurderingen afdækker sparekassens risiko separat for hvidvask og finansiering af terrorisme.

 

Senest opdateret 19-12-2019