Påbud til Gefion Insurance A/S om sikring af likvide midler

12-12-2019

Finanstilsynet påbyder Gefion Insurance A/S at sikre, at selskabet har en beholdning af likvide midler på mindst EUR 5 mio. fra og med ultimo december 2019 til og med ultimo februar 2020.

Gefion Insurance A/S udøver forsikringsvirksomhed i form af grænseoverskridende tjenesteydelser i forskellige lande indenfor EU, hvor størstedelen af forsikringsdriften, herunder indtegning af policer og skadesbehandling, er outsourcet til lokale agenter. Finanstilsynet vurderer, at Gefion Insurances økonomiske situation er således forringet, at de forsikredes interesser er i fare, og at Finanstilsynet derfor kan påbyde selskabet at foretage de nødvendige foranstaltninger.

Læs hele Finanstilsynets anonymiserede afgørelse 

Senest opdateret 12-12-2019