Redegørelse om inspektion i Dan Exchange A/S (hvidvaskområdet)

16-12-2019

Finanstilsynet var i november 2018 på inspektion i Dan Exchange A/S. Inspektionen var en undersøgelse af hvidvaskområdet som led i det løbende tilsyn med virksomheden. Inspektionen omfattede virksomhedens overholdelse af hvidvasklovens regler om kundekendskabsprocedurer samt undersøgelses-, noterings- og underretningspligt. Inspektionen tog kun udgangspunkt i virksomhedens valutavekslingsvirksomhed.

 

Risikovurdering og sammenfatning

Virksomheden har tilladelse til at udbyde valutaveksling. Herudover har virksomheden en begrænset tilladelse til at udbyde betalingstjenester (pengeoverførselsvirksomhed), ligesom virksomheden er pengeoverførselsagent for Western Union. 

Virksomheden udbyder valutavekslingsvirksomhed fra seks lokationer i København og én i Odense. Virksomheden betjener både privatkunder og virksomhedskunder.

 

Finanstilsynet vurderer, at virksomhedens iboende risiko for at blive misbrugt til hvidvask eller finansiering af terrorisme er høj i forhold til gennemsnittet af finansielle virksomheder i Danmark. I vurderingen har Finanstilsynet særligt lagt vægt på, at valutavekslingsvirksomhed generelt anses for at have en høj iboende risiko for at blive udnyttet til hvidvask eller terrorfinansiering.

 

På baggrund af inspektionen er der nogle områder, som giver anledning til tilsynsmæssige reaktioner.

 

Virksomheden får påbud om at sikre, at virksomheden undersøger alle usædvanlige transaktioner, herunder at resultaterne af disse undersøgelser noteres og opbevares.

 

Endvidere får virksomheden påbud om i større omfang at underrette Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) om komplekse og usædvanligt store transaktioner samt alle usædvanlige transaktionsmønstre og aktiviteter, hvor mistanke om hvidvask og terrorfinansiering ikke kan afkræftes.

 

Senest opdateret 16-12-2019