Påtale om for sen indberetning af en nærtstående til en ledende medarbejders transaktioner

16-08-2019

Finanstilsynets afgørelse af 7. august 2019 er truffet i henhold til artikel 19, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 om markedsmisbrug (markedsmisbrugsforordningen).

Finanstilsynet har den 7. august 2019 påtalt, at en nærtstående til en ledende medarbejder ikke har overholdt pligten til at give rettidig meddelelse til Finanstilsynet om to transaktioner i første halvår af 2019. Den nærtståendes manglende indberetning skyldes, at indberetning var sket som en storaktionærmeddelelse til Finanstilsynet, hvorved transaktionerne ikke blev offentliggjort i Finanstilsynets OASM. Finanstilsynet vurderer, at en sådan fejl ikke er en undskyldelig omstændighed.

Senest opdateret 16-08-2019