Påbud til Danske Bank A/S i forbindelse med salg af Flexinvest Fri

30-08-2019

Finanstilsynet påbyder Danske Bank A/S på ny at gennemføre egnethedstest af alle kunder, der har indgået og stadig har aftale om Flexinvest Fri, med henblik på at sikre, at kundernes aftaler er egnet til at opfylde kundernes investeringsformål og foreneligt med deres risikovillighed og finansielle situation.

Egnethedstesten skal være i overensstemmelse med § 10 i bekendtgørelse nr. 1580 af 17. december 2018 om investorbeskyttelse ved værdipapir-handel (investorbeskyttelsesbekendtgørelsen) og artikel 54, stk. 9 og 10, i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/565 af 25. april 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU for så vidt angår de organisatoriske krav til og vilkårene for drift af investeringsselskaber samt definitioner af begreber med henblik på nævnte direktiv (Kommissionens delegerede forordning).

Læs hele afgørelsen her.

Senest opdateret 30-08-2019