Redegørelse om inspektion i Nasdaq Copenhagen A/S

04-04-2019

Finanstilsynet gennemførte i oktober og november 2018 en inspektion i Nasdaq Copenhagen A/S. Ud fra en risikobaseret tilgang blev følgende områder gennemgået: Ledelsens arbejde, compliancefunktionen og IT-sikkerhedsstyring.

 

Sammenfatning og risikovurdering

Nasdaq Copenhagen A/S er et datterselskab i den amerikanske Nasdaq-koncern, som har børser flere steder i verden, bl.a. i de andre nordiske lande.

 

Nasdaq Copenhagen A/S driver to markedspladser: ”Main Market” og ”First North Denmark”.  Foruden aktier kan der på markedspladserne også handles realkreditobligationer og investeringsforeningsbeviser. Indtjeningen kommer hovedsageligt fra tre hovedområder: Børsnoteringer, børshandel og salg af informationer.

 

Koncernen har centraliseret en række funktioner. Det betyder, at en del af driften af de to danske markedspladser foregår i andre Nasdaq-selskaber uden for Danmark.

 

Gennemgangen af ledelsens arbejde, compliancefunktionen og IT-sikkerhedsstyring gav ikke anledning til bemærkninger, og inspektionen medførte således ingen tilsynsmæssige reaktioner.

 

Senest opdateret 04-04-2019