Redegørelse om inspektion i Danex Money Exchange & Travel ApS (hvidvaskområdet)

12-04-2019

Finanstilsynet var i november 2018 på inspektion i Danex Money Exchange & Travel ApS.

 

Inspektionen var en undersøgelse af hvidvaskområdet som led i det løbende tilsyn med virksomheden. Inspektionen omfattede virksomhedens overholdelse af hvidvasklovens regler om kundekendskabsprocedurer samt undersøgelses-, noterings- og underretningspligt.

Risikovurdering og sammenfatning

Virksomheden har tilladelse til valutaveksling. Virksomheden tilbyder valutaveksling til private kunder og virksomhedskunder. Herudover har virksomheden en begrænset tilladelse til at udbyde betalingstjenester (pengeoverførselsvirksomhed), ligesom virksomheden er pengeoverførselsagent for Western Union. 

Virksomheden udbyder valutavekslingsvirksomhed fra to lokationer i København. Virksomheden har to fuldtidsansatte og fire deltidsansatte og har åbent mandag til lørdag. Virksomheden modtager både kontante midler og kortbetaling. Virksomheden har til formål både at betjene private kunder og virksomhedskunder.

Finanstilsynet vurderer, at virksomhedens iboende risiko for at blive misbrugt til hvidvask eller finansiering af terrorisme er høj. Finanstilsynets vurdering har baggrund i vurderingen af den iboende risiko for hvidvask og terrorfinansiering, som er forbundet med valutavekslingsvirksomhed.

På baggrund af inspektionen er der givet en række tilsynsmæssige reaktioner.

Virksomheden får påbud om at sikre, at alle etablerede forretningsforbindelser overvåges.

Virksomheden får et påbud om at sikre, at der for de kunder, hvor der etableres en forretningsforbindelse, udføres tilstrækkelige kundekendskabsprocedurer, herunder at der for juridiske personer indhentes oplysninger om deres reelle ejere, og at dette kan godtgøres overfor Finanstilsynet.

Herudover får virksomheden påbud om at sikre, at undersøgelser af usædvanlige transaktioner noteres og opbevares.

Endelig får virksomheden påbud om at underrette Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) om alle komplekse og usædvanligt store transaktioner samt alle usædvanlige transaktionsmønstre og aktiviteter, hvor mistanke om hvidvask og terrorfinansiering ikke kan afkræftes.

 

Senest opdateret 12-04-2019