Redegørelse om inspektion i 3c Retail A/S (hvidvaskområdet)

30-04-2019

Finanstilsynet var den 26. april 2018 på inspektion i 3c Retail A/S (med binavnet L’EASY A/S). Inspektionen var en undersøgelse af hvidvaskområdet.

 

Inspektionen omfattede bl.a. virksomhedens risikovurdering, skriftlige politikker, procedurer, interne kontroller og kundekendskabsprocedurer. 

Sammenfatning og vurdering

3c Retail A/S (L’EASY A/S) driver virksomhed med handel, salg, kredit og udlejning af elektroniske apparater samt fotoudstyr via internettet.

Finanstilsynet vurderer, at virksomhedens iboende risiko for at blive misbrugt til hvidvask og finansiering af terrorisme er normal til høj vurderet i forhold til gennemsnittet af finansielle virksomheder i Danmark. I vurderingen har Finanstilsynet særligt lagt vægt på, at virksomhedens forretningsmodel indeholder produkter/ydelser, der kan misbruges til finansiering af terrorisme, og derfor indebærer en øget risiko for terrorfinansiering.

På baggrund af inspektionen får virksomheden påbud om at revidere sin hvidvaskpolitik, så denne afgrænser virksomhedens risikovillighed på hvidvaskområdet.

 

Senest opdateret 30-04-2019