Redegørelse om påbud til Totalbanken A/S

06-09-2017

Finanstilsynet har som led i en tværgående undersøgelse af mindre og mellemstore pengeinstitutters udlån til ejendomsrelateret projektfinansiering konstateret, at Totalbankens kreditpolitik ikke lever op til kravene i ledelsesbekendtgørelsen.

 

Finanstilsynet vurderede, at Totalbankens kreditpolitik ikke på tilstrækkelig vis opsatte retningslinjer for typen og omfanget af ejendomsrelateret projektfinansiering. Bankens kreditpolitik stiller fx ikke krav til graden af forudgående salg eller udlejning. Kreditpolitikken indeholder endvidere ikke tilstrækkelige krav til bygherre eller til overvågningen af projektfinansieringen. Ligesom bankens krav til egenfinansiering ligger væsentligt under markedspraksis.  

 

Finanstilsynet har derfor givet Totalbanken et påbud om, at banken i sin kreditpolitik i tilstrækkelig grad skal præcisere den ønskede risikoprofil for udlån til ejendomsrelateret projektfinansiering.

 

Senest opdateret 06-09-2017