Redegørelse om påbud til Sparekassen Vendsyssel

06-09-2017

Finanstilsynet har som led i en tværgående undersøgelse af mindre og mellemstore pengeinstitutters udlån til ejendomsrelateret projektfinansiering konstateret, at Sparekassen Vendsyssels kreditpolitik ikke lever op til kravene i ledelsesbekendtgørelsen.

 

Finanstilsynet vurderede, at Sparekassen Vendsyssels kreditpolitik ikke på tilstrækkelig vis opsatte retningslinjer for typen og omfanget af ejendomsrelateret projektfinansiering. Det fremgår fx ikke sparekassens kreditpolitik, hvornår der kan ske undtagelser fra hovedreglerne. Finanstilsynet observerede bl.a. at sparekassen afveg fra sit krav til forudgående salg eller udlejning. Desuden lå sparekassens krav til egenfinansiering væsentlig under markedspraksis.

 

Finanstilsynet har derfor givet Sparekassen Vendsyssel et påbud om, at sparekassen i sin kreditpolitik i tilstrækkelig grad skal præcisere den ønskede risikoprofil for udlån til ejendomsrelateret projektfinansiering.

 

Senest opdateret 06-09-2017