Redegørelse om inspektion i Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (udlån og ejendomsrelateret projektfinansiering)

14-09-2017

Finanstilsynet gennemførte i november 2016 en inspektion i Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (Danica Pension) med fokus på kredithåndtering i forhold til udlån og ejendomsrelateret projektfinansiering.

Indledning

Inspektionen omfattede 5 udlån med samlede lånetilsagn på 4,2 mia.kr. Medio 2016 havde virksomheden investeringsaktiver for i alt 351,1 mia. kr.

 

Inspektionen var et led i en tværgående undersøgelse, hvor samme tema blev undersøgt i andre livsforsikringsselskaber og pensionskasser.

 

Sammenfatning og risikovurdering

Finanstilsynet vurderede samlet set, at Danica Pension i forhold til området for udlån og ejendomsrelateret projektfinansiering på enkelte områder ikke havde et tilstrækkeligt set up og dermed ikke fuldt ud opfyldte kravene i den gældende regulering.

 

Virksomhedens kreditpolitik og interne retningslinjer havde væsentlige mangler, og fastlagde ikke tydelige rammer for de kreditrisici, som virksomheden ønskede at påtage sig. Der manglede bl.a. retningslinjer for ekstern håndtering af kreditmæssige forhold. Finanstilsynet har i den forbindelse påbudt selskabet at fastlægge en skriftlig politik med tilhørende retningslinjer for långivning, der opfylder de gældende krav.

 

 

 

Senest opdateret 14-09-2017