Redegørelse om temainspektion i Rønde Sparekasse (bevilling af udlån til erhvervskunder)

12-09-2017

Finanstilsynet foretog i 1. halvår 2017 en inspektion af Rønde Sparekasse.

 

Formålet med inspektionen var primært at vurdere sparekassens risikovillighed ved bevilling af udlån til erhvervskunder og at vurdere sparekassens bevillingsgrundlag.

 

Temainspektionen var et led i en tværgående undersøgelse af 13 pengeinstitutter og 2 filialer af udenlandske banker.

 

Sammenfatning og risikovurdering

Finanstilsynet gennemgik 21 bevillinger af udlån i perioden april – december 2016. Bevillingerne omfattede udlån til små og mellemstore erhvervsvirksomheder samt ejendomsfinansiering.

 

Finanstilsynet fandt, at sparekassens risikovillighed var større end gennemsnittet af sammenlignelige institutters og dermed også præget af øget konkurrence om kunderne. Der var således en del tilfælde, hvor Rønde Sparekasse havde bevilget udlån med forhøjet risiko. Eksempler herpå var, at sparekassen bevilgede udlån til kunder med spinkle indtjenings- og kapitalforhold eller spinkel likviditet.

 

Finanstilsynet finder, at det er vigtigt at være opmærksom på, at omfanget af bevillinger med forhøjet risiko ikke bliver for stort. Sparekassen er mere disponeret for tab på denne del af porteføljen ved mindre, negative ændringer i konjunkturerne, end ved porteføljer med normal risiko.

 

Finanstilsynet konstaterede, at beskrivelser og risikoanalyser i sparekassens bevillingsgrundlag i en stor del af sagerne var mangelfuldt og under niveauet for gennemsnittet af sammenlignelige institutters. I to tilfælde var bevillingsgrundlaget utilstrækkeligt til at træffe beslutning. Manglerne i bevillingsgrundlaget var f.eks., at der manglede oplysninger om privatøkonomien, at regnskabsoplysninger og budgetmateriale var mangelfuldt, eller at kundebeskrivelsen var ufuldstændig. Sparekassen skal have fokus på at forbedre bevillingsgrundlaget.

 

Senest opdateret 12-09-2017