Resumé af afgørelse om påtale til Silkeborg IF Invest A/S vedr. årsrapporten for 2016

25-09-2017

Erhvervsstyrelsen har som led i regnskabskontrollen med de børsnoterede virksomheder foretaget en gennemgang af årsrapporten for Silkeborg IF Invest A/S for 2016.

Årsregnskabet er aflagt efter årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B.

Silkeborg IF Invest A/S har modtaget påtale for at have udarbejdet årsregnskabet efter årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B, når virksomheden er børsnoteret og derfor skal aflægge årsregnskab efter enten IFRS eller årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse D, jf. årsregnskabslovens § 7, stk. 1, nr. 4.

Virksomheden har inden styrelsens endelige afgørelse valgt at give supplerende/korrigerende information i form af en børsmeddelelse af 8. juni 2017. Da virksomheden på den måde har berigtiget forholdet, har styrelsen valgt at påtale overtrædelsen.

Senest opdateret 25-09-2017