Påtale til Ambu A/S for uretmæssigt at have videregivet intern viden

18-09-2017

Finanstilsynet påtaler, at Ambu A/S uretmæssigt har videregivet intern viden til en kreds af aktionærer, før oplysningerne blev kendt for markedet. Dermed har Ambu A/S overtrådt artikel 14, litra c, i markedsmisbrugsforordningen.

Finanstilsynet finder, at oplysningerne i delårsrapporten for 3. kvartal om, at

  • forventningerne til 2015/16 opjusteres

  • EBIT-margin forventes i niveauet 16-17 pct. mod hidtil 15-16 pct.

  • den frie pengestrøm er i niveauet 275 mio. kr. mod hidtil 150-175 mio.

udgør intern viden som defineret i artikel 7, stk. 1, litra a, i markedsmisbrugsforordningen. Det skyldes, at forventningerne til EBIT-margin og til den frie pengestrøm afveg fra de forventninger, selskabet tidligere havde meldt ud. Der var altså tale om specifik viden, som ikke var blevet offentliggjort, som direkte vedrørte selskabet, og som forventeligt mærkbart kunne få betydning for kursen. 

 

Videregivelse af intern viden i en delårsrapport til en større kreds af aktionærer og interessenter betragtes ikke som en videregivelse, der foretages som led i den normale udøvelse af Ambu A/S’ arbejde, erhverv eller opgaver. Det er derfor Finanstilsynets vurdering, at udsendelsen af delårsrapporten for 3. 3 kvartal via e-mail den 19. august kl. 8.08 var uretmæssig, jf. artikel 10, stk. 1, i markedsmisbrugsforordningen. 

 

Læs hele afgørelsen.

Senest opdateret 18-09-2017