Redegørelse om påbud og påtale til Investeringsforeningen SmallCap Danmark vedr. halvårsrapporten for 1. halvår 2016

25-09-2017

Finanstilsynet har foretaget en regnskabskontrol af Investeringsforeningen SmallCap Danmarks (Investeringsforeningen) halvårsrapport for 1. halvår 2016.

Investeringsforeningen har modtaget et påbud for ikke i halvårsrapporten at have anført, at halvårsrapporten hverken har været genstand for revision eller review. Det er en overtrædelse af § 69, stk. 4, i bekendtgørelse om finansielle rapporter for danske UCITS. Informationen skal anføres i Investeringsforeningens fremtidige årsrapporter.

Endvidere påtalte Finanstilsynet, at de finansielle instrumenter ikke var specificeret i noterne i hal-årsrapporten 1. halvår 2016, og at det heller ikke var nævnt, hvordan offentligheden på anden vis kunne få adgang til denne specifikation. Det er en overtrædelse af § 40, stk. 1, jf. § 69, stk. 1, i bekendtgørelse om finansielle rapporter for danske UCITS.

Investeringsforeningen har efterfølgende i årsrapporten for 2016 givet den pågældende oplysning. Det er begrundelsen for, at investeringsforeningen har fået en påtale og ikke et påbud.

Senest opdateret 25-09-2017