Påtale til Topdanmark Forsikring A/S for brug af negativ aftaleindgåelse

15-09-2017

Det følger af § 3 i bekendtgørelse nr. 330 af 7.april 2016 om god skik for finansielle virksomheder, at en finansiel virksomhed skal handle redeligt og loyalt overfor sine kunder. Finanstilsynet har i medfør af ovenstående meddelt påtale til Topdanmark Forsikring A/S den 12. september 2017.

Finanstilsynet modtag i juni 2017 en klage over Topdanmarks adfærd i forbindelse med fornyelse af en kundes ulykkesforsikring. Topdanmark havde, udover at forny den eksisterende forsikring, også tilføjet en tillægsforsikring, ”Strakserstatning”, som kunden aldrig havde anmodet om. Tillægsforsikringerne kunne afmeldes ved henvendelse til selskabet.

 

Det er Finanstilsynets vurdering, at det er uforeneligt med § 3 i bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder at indgå aftaler ved brug af negativ aftaleindgåelse. Negativ aftaleindgåelse, hvor en kunde bliver bundet af en aftale uden positivt at have tilkendegivet at ville indgå en aftale, men alene ved at have undladt at reagere, er i strid med god skiks krav om at handle redeligt og loyalt i forhold til kunderne.

 

Læs hele afgørelsen.

Senest opdateret 15-09-2017