Redegørelse om inspektion i Jyske Bank (uafhængige kontroller på kreditområdet)

12-10-2017

Finanstilsynet foretog i april 2017 en inspektion af Jyske Banks uafhængige kontroller på kreditområdet.

 

En bank skal kontrollere alle sine væsentlige opgaver på kreditområdet. Den enhed i banken, som udfører kreditopgaverne, skal selv sikre en tilstrækkelig kontrol. Desuden skal en eller flere andre enheder i banken udføre uafhængig kontrol af opgaverne.

 

Formålet med inspektionen var at vurdere den uafhængige kreditkontrols opgaver, metoder, uafhængighed, ressourcer og planlægning samt kvaliteten af det udførte arbejde. Formålet var også at vurdere compliancefunktionens og intern revisions arbejde i forbindelse med kontroller på kreditområdet.

 

Inspektionen var led i en tværgående undersøgelse af dette tema i de største banker.

 

Sammenfatning og risikovurdering

 

En bank skal have forretningsgange for uafhængige kontroller af alle væsentlige aktiviteter på kreditområdet. For at sikre tilstrækkelig kontrol skal banken foretage en risikovurdering af kreditområdet.

 

Ved inspektionen konstatererede Finanstilsynet, at banken manglede en overordnet forretningsgang for kontrollerne og planlægningen heraf. Der manglede også dokumentation for risikovurderingen, som banken skal anvende til sin planlægning af de uafhængige kreditkontroller. Desuden var kontrollen af bankens efterlevelse af kreditpolitikken samt af korrekt etablering af udlån ikke fuldt tilstrækkelig.

 

Banken fik derfor påbud om at sikre tilstrækkelige forretningsgange, at dokumentere sin risikovurdering og at have tilstrækkelig sikkerhed for sin vurdering af kreditprocesserne.

 

Banken har valgt at organisere sin kreditkontrolfunktion i Kreditafdelingen, hvilket er forskelligt fra de andre undersøgte SIFI-banker. Banken har kompenserende foranstaltninger. Finanstilsynet gjorde opmærksom på, at banken fortsat regelmæssigt skal vurdere og dokumentere kreditkontrollens uafhængighed.

 

Finanstilsynet havde ikke bemærkninger til compliancefunktionens og den interne revisions arbejde vedrørende kontroller på kreditområdet.

 

Senest opdateret 12-10-2017