Redegørelse om inspektion af Danske Bank (uafhængige kontroller på kreditområdet)

12-10-2017

Finanstilsynet foretog i maj 2017 en inspektion af Danske Banks uafhængige kontroller på kreditområdet.

 

En bank skal kontrollere alle sine væsentlige opgaver på kreditområdet. Den enhed i banken, som udfører kreditopgaverne, skal selv sikre en tilstrækkelig kontrol. Desuden skal en eller flere andre enheder i banken udføre uafhængig kontrol af opgaverne.

 

Formålet med inspektionen var at vurdere den uafhængige kreditkontrols opgaver, metoder, uafhængighed, ressourcer og planlægning samt kvaliteten af det udførte arbejde. Formålet var også at vurdere compliancefunktionens og intern revisions arbejde i forbindelse med kontroller på kreditområdet.

 

Inspektionen var led i en tværgående undersøgelse af dette tema i de største banker.

 

Sammenfatning og risikovurdering

 

Ved inspektionen konstatererede Finanstilsynet, at banken udfører kreditkontrol for alle væsentlige aktiviteter på kreditområdet. Finanstilsynet havde ikke væsentlige bemærkninger vedrørende den uafhængige kreditkontrolfunktion.

 

Finanstilsynet havde heller ikke bemærkninger til compliancefunktionens og den interne revisions arbejde vedrørende kontroller på kreditområdet.

 

Senest opdateret 12-10-2017