Redegørelse om risikooplysning til Basisbank A/S

12-10-2017

Finanstilsynet har som led i det løbende tilsyn med Basisbank A/S konstateret, at banken overskrider tilsynsdiamantens grænseværdi for udlånsvækst.

 

Sammenfatning

Udlånet er i perioden fra den 30. juni 2016 til 30. juni 2017 forøget med 21 pct. Tilsynsdiamantens grænseværdi for årlig udlånsvækst er på 20 pct.

 

Basisbank A/S har til Finanstilsynet oplyst, at banken forventer en udlånsvækst for hele 2017 på omkring 20 pct.

 

Høj udlånsvækst udgør en forøget risiko og stiller ekstraordinære krav til pengeinstituttets kreditstyring. Høj udlånsvækst vil normalt kræve, at organisationen tilpasses, så kreditstandarderne ikke svækkes, og risici kontrolleres og styres på forsvarlig vis, herunder at risikoen for systemiske fejl og/eller svagheder i modelbasserede lånesystemer genovervejes. Bankens forhøjede nedskrivninger i 2. kvartal 2017 er i et vist omfang forårsaget af operationelle og modelmæssige svagheder.

 

Finanstilsynet har på den baggrund givet Basisbank A/S en risikooplysning om, at banken bør sikre en lavere udlånsvækst.

 

Senest opdateret 12-10-2017