Påtale om for sen indberetning af ledende medarbejders transaktion

02-10-2017

Finanstilsynets afgørelse af 19. september 2017 er truffet i henhold til artikel 19, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 om mar-kedsmisbrug (markedsmisbrugsforordningen).

Finanstilsynet har den 19. september 2017 påtalt, at en ledende medarbejder ikke har overholdt pligten til at give rettidig meddelelse til Finanstilsynet om en transaktion i første halvår af 2017. Den ledende medarbejder havde ikke kendskab til, at transaktionen skulle indberettes til Finanstilsynet. Finanstilsynet vurderer, at en for sen meddelelse pga. manglende kendskab til reglerne ikke er en undskyldelig omstændighed.

 

Ledende medarbejderes pligt til at indberette transaktioner var tidligere reguleret i § 28 a, stk. 1, i lov om værdipapirhandel m.v., men er i dag omfattet af markedsmisbrugsforordningen.

Senest opdateret 02-10-2017