Påbud og påtale til Santander Consumer Bank om at sikre et fyldestgørende og retvisende aftalegrundlag for lån med referencerente

23-10-2017

Det følger af § 6, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 330 af 7. april 2016 om god skik for finansielle virksomheder, at aftalegrundlaget for alle væsentlige aftaler, der indgås mellem en finansiel virksomhed og dens kunder, skal være retvisende og fyldestgørende. Finanstilsynet har den 10. oktober påbudt og påtalt, at Santander Bank ikke har efterlevet dette for lån med referencerente.

Finanstilsynet har modtaget to klager over Santander Consumer Banks billån med referencerente. Klagerne vedrører bankens gebyr- og renteændringsbestemmelser i bankens almindelige forretningsbetingelser, samt om banken løbende har fastsat renten på forbrugernes lån i overensstemmelse hermed. 

Det er Finanstilsynets vurdering, at bankens aftalegrundlag for lån med referencerente ikke har efterlevet reglerne i god skik-bekendtgørelsens § 6, stk. 1. Finanstilsynet har på den baggrund påbudt banken at sikre, at aftalegrundlaget for lån med referencerente indeholder fyldestgørende rentevilkår, at betingelserne for lånet har en retvisende ikrafttrædelsesdato, samt at kunden oplyses om lånets referencerente og rentetillæg i låneaftalen. 

Læs hele afgørelsen.

 

Senest opdateret 23-10-2017