Påtale om for sen indberetning af ledende medarbejders transaktion

07-11-2017

Finanstilsynets afgørelse af 7. november 2017 er truffet i henhold til artikel 19, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 om markedsmisbrug (markedsmisbrugsforordningen).

Finanstilsynet har den 7. november 2017 påtalt, at en ledende medarbejder ikke har overholdt pligten til at give rettidig meddelelse til Finanstilsynet om en transaktion i første halvår af 2017. Den ledende medarbejders manglende indberetning skyldes, at der ved en fejl er blevet lagt en dobbeltordre ind på det ønskede køb, hvormed transaktionen blev indberetningspligtig. Den ledende medarbejder var ikke opmærksom på den ekstra ordre, og har derfor for sent indberettet transaktionen til Finanstilsynet. Finanstilsynet vurderer, at en sådan fejl ikke er en undskyldelig omstændighed.

 

Ledende medarbejderes pligt til at indberette transaktioner var tidligere reguleret i § 28 a, stk. 1, i lov om værdipapirhandel m.v., men er i dag omfattet af markedsmisbrugsforordningen.

Senest opdateret 07-11-2017