Redegørelse om temainspektion i Sydbank A/S (udlån til landbrug)

29-03-2017

Finanstilsynet foretog i december 2016 en temainspektion af udlån til landbrug i Sydbank A/S.

 

Indledning 

Formålet var at vurdere kvaliteten af bankens kreditstyring, værdiansættelsesmetoder, registrering af OIV (objektiv indikation for værdiforringelse) og nedskrivningsberegninger for landbrugsudlån.

 

Temainspektionen fandt sted som led i en tværgående undersøgelse af de største banker.

 

Sammenfatning og risikovurdering

 

Finanstilsynet gennemgik 30 udlån, udvalgt blandt de svagere landbrugskunder.

 

Finanstilsynet fandt, at der enten manglede handlingsplaner for de enkelte kunder, eller at planerne ikke var operative. Banken fik derfor et påbud om at sikre, at handlingsplanerne konkretiserer de fremadrettede tiltag over for kunderne.

 

Inspektionen identificerede en række områder, hvor Sydbank kan iværksætte forbedringer. Det gælder bankens vurdering af landbrugskundernes rentefølsomhed, bankens vurdering af eventuel disharmoni (forholdet mellem antallet af dyr og størrelsen af jordarealet), intern dokumentation af overvejelserne om bankens valg ved konvertering af lån til ansvarlig kapital og kvaliteten af bankens data om kunderne.

 

 

 

Senest opdateret 29-03-2017