Redegørelse om temainspektion i Danske Bank A/S (udlån til landbrug)

30-03-2017

Finanstilsynet foretog i december 2016 en temainspektion af udlån til landbrug i Danske Bank A/S.

 

Indledning

 

Formålet var at vurdere kvaliteten af bankens kreditstyring, værdiansættelsesmetoder, registrering af OIV (objektiv indikation for værdiforringelse) og nedskrivningsberegninger for landbrugsudlån.

Temainspektionen fandt sted som led i en tværgående undersøgelse af de største banker.

 

Sammenfatning og risikovurdering

 

Finanstilsynet gennemgik 30 udlån, udvalgt blandt de svagere landbrugskunder.

Bankens kreditstyring af landbrugsudlån var generelt tilfredsstillende.

På nogle områder kunne der dog ske forbedringer, bl.a. med hensyn til kvaliteten af bankens data om kunderne.

 

 

Senest opdateret 30-03-2017